Skip to main content Skip to footer

Gode tips til opptenning

Du tenker kanskje ikke så mye på om du fyrer riktig eller om fyringsforholdene er optimale. Men det har faktisk mye å si når kulden kommer krypende og du skal bruke vedovnen eller peisen mye. Her får du gode tips til opptenning!

 

Trekk i pipa

Om skorsteinen din er helt kald må du først få litt varm luft i den for å få den til å begynne å trekke. Normalt vil det være nok å åpne ovnssdøren i noen minutter, slik at man får varm romluft opp i skorsteinen, men man kan også brenne litt avispapir ovenpå hvelvet i ildstedet.

 

Ved spesielle forhold kan det være ”nedslag” i skorsteinen. Da vil luften i skorsteinen gå feil vei, og slå ut i rommet, dette kan skyldes væromslag eller undertrykk i rommet. Man må da forsøke å endre luftstrømmen i skorsteinen ved å brenne litt avispapir høyt oppe i ildstedet, samt åpne et vindu eller lignende for å utligne undertrykket i rommet.

 

Forskjell på opptenningsbriketter og vedbriketter

Opptenningsbriketter er et enkelt og effektivt opptenningshjelpemiddel. Disse skal brukes som anbefalt i bruksanvisningen! Bjerkenever fungerer også svært godt som opptenningshjelpemiddel.

 

Vedbriketter kan brukes som brensel i Ildstedets vedovner og peiser. Rådene vi gir her gjelder spon fra rent trevirke presset sammen i blokker, heretter kalt vedbriketter. Vedbriketter har en størrelse fra ca. 0,2 kg til ca. 1 kg pr. brikett, og det skal ikke være benyttet tilsatsmidler av noe slag. Det er treverkets eget limstoff; lignin, som binder sponen ved sammenpressing og oppvarming under produksjon av briketten. Egenskapene ved forbrenning kan variere mye og er avhengig av hvilket råstoff som er brukt og hvordan vedbrikettene er fremstilt. Vedbriketter brukes omtrent som vanlige vedkubber, de er ofte svært kompakte og tørre sammenlignet med vanlig fyringsved. Derfor gir de fleste typer vedbriketter en hissigere forbrenning enn det man får ved tilsvarende mengde ved, benytt derfor relativt små, men hyppige ilegg. Det bør følge en bruksanvisning med vedbrikettene som gir råd om sikker bruk av den aktuelle kvaliteten. Lukk ikke lufttilførselen slik at flammene kveles, da oppstår fare for eksplosiv antennelse av uforbrente gasser (forpufning).

 

Hvor mye brensel kan man legge inn av gangen?

Ettersom begrepet vedbriketter favner brensel som oppfører seg forskjellig, må man prøve seg frem til man blir kjent med den aktuelle briketten. Start gjerne med ca. 1 kg pr. ilegg etter vanlig opptenning med opptenningsved. Sammenlign med bruken av vanlig ved, og øk om ønskelig gradvis, men aldri utover det som tilsvarer normal vedfyring. Det er svært viktig at brukeren sikrer seg mot overfyring, både av hensyn til ildstedet og for å ivareta sikkerhet mot brann.

 

Kan jeg fyre for hardt eller for mye?

Sprengfyring brukes av mange for å få opp varmen i kalde hus og hytter så fort som mulig, dette kan ødelegge både ildsted og pipe, og kan føre til brann. Har du emaljert ovn ødelegges emaljen hvis du fyrer så mye at ovnen blir rødglødende, skruer brenner fast og pakninger kan smuldre bort. Ovnsplater kan vri seg, slik at ovnen får sprekker, som igjen fører til at ovnen får ukontrollert lufttilførsel. Vær oppmerksom på farene ved overfyring og at garantien bortfaller i slike tilfeller.

 

Normal forbrenning

Flammene du ser i ildstedet er brennende gasser, selv om flammene etterhvert dør ut kan trekullet gløde lenge. Tørr ved av ”tunge” løvtrær flammer moderat og gløder lenge, imens lett ved fra hurtigvoksende trær flammer hurtig opp, og gløder fortere ut. Normal fyring er når man har jevn avbrenning med et ilegg annen hver time. Ilegget skal ikke være større enn at det fyller ca. 2/3 av brenn kammeret; den delen av ildstedet som er beregnet for ilegg av ved.

 

Kilde: ildstedet.no

Vi har et kjempeutvalg i fliser, baderomsinnredninger, dusjløsninger, arbeidsklær, peiser og ovner.